Cursussen

1. BHV Basis cursus in één dag

BHVopeigenlocatie.nl biedt de BHV basiscursus zowel in twee dagen als in één dag aan. Tijdens de ééndaagse BHV cursus komen alle belangrijke onderwerpen aan bod, zoals brand, de gevaren van brand, de diverse blussers, blusmethoden, basis EHBO en reanimeren inclusief gebruik van de AED. Bedrijven kunnen om verschillende redenen besluiten om hun werknemers een BHV cursus te laten volgen. Misschien wilt u voorbereid zijn op het moment dat er een incident of calamiteit plaatsvind in uw werkomgeving of daarbuiten. Natuurlijk wordt de cursus ook vaak gevolgd omdat het vanuit de Arbowet nou eenmaal verplicht is om een BHV organisatie te hebben.

Wij komen ook geregeld bij bedrijven die de cursus zijn gaan organiseren, omdat er iets gebeurde op de werkplek en men er achter kwam dat eigenlijk niemand precies wist hoe te handelen. Wat voor u ook de reden is om de cursus te willen  organiseren in uw onderneming, BHVopeigenlocatie.nl komt graag naar u toe om u te helpen bij het veiliger maken van uw  werkomgeving. Na het volgen  van de cursus  heeft u invulling gegeven aan een stukje wettelijke verplichting en zult u beschikken over deskundige BHV-ers. Dat is prettig voor u, uw werknemers en uw klanten.

2. Uitgebreide BHV basis 2×6 uur

Soms vraagt de omgeving waarin gewerkt wordt om BHV’ers die over meer kennis beschikken dan de basis. U kunt dan aan denken aan bouwplaatsen en fabrieken. Wanneer de werkplek grotere risico’s op ernstige verwondingen met  zich meebrengt of juist het brandgevaar groter dan gemiddeld is, dan is het soms aan te  raden om op sommige onderdelen van de BHV cursus langer door te oefenen.

Bij de tweedaagse BHV cursus wordt daarom dieper ingegaan op de theorie, maar vooral ook meer in gegaan op de praktijk. Een  goed getrainde BHV organisatie kan er voor zorgen dat bijvoorbeeld letsel niet erger wordt of zelfs voorkomen wordt, gevaarlijke situaties niet verergeren, brand  onder controle wordt gekregen en de hulpdiensten op de juiste manier gealarmeerd en opgevangen worden. We adviseren u graag als u twijfelt of u de eendaagse of de tweedaagse cursus het beste  kunt kiezen.

3. BHV herhaal 6 uur

Uw pasje is bij BHVopeigenlocatie.nl twee jaar geldig, maar na die twee jaar is het natuurlijk wel tijd om uw kennis weer eens op te frissen. Dat kan bij ons met de BHV herhaalcursus in zes uur. Alle onderwerpen komen weer aan bod. Eerst wordt de theorie herhaald en daarna wordt er geoefend. Zowel op het gebied van brand, EHBO en reanimeren veranderen de inzichten nog wel eens. Door het volgen van de herhaalcursus weet u zeker dat u weer op de hoogte bent van de laatste ontwikkelingen en uw kennis weer op peil is.

Na het volgen van de BHV herhaalcursus is uw pasje weer twee jaar geldig. Mocht u werknemers hebben die de basiscursus nog moeten doen en daarnaast een aantal die de herhaalcursus moet volgen, dan zijn er wel mogelijkheden om dit te combineren. Mocht u willen dat we eerder bij u langskomen om u en uw werknemers bij te scholen, dan kan dat natuurlijk altijd.

4. BHV basis e-learning met 4 uur praktijk

De mogelijkheid van de BHV basiscursus met E-learning en 4 uur praktijk is ideaal voor werkgevers die in verband met de continuïteit van de bedrijfsprocessen hun personeel niet lang kunnen of willen missen. De cursist kan thuis op eigen tempo de theorie door nemen en die afsluiten met een toets. Nadat de cursist genoeg punten heeft gehaald kan hij/zij een certificaat uitprinten en met dit certificaat deelnemen aan de praktijkdag. Zonder het certificaat kan de cursist niet deelnemen.

Als werkgever is het belangrijk dat u zich afvraagt of uw werknemers geschikt zijn om thuis de theorie zelfstandig door te nemen en of ze dit dan ook daadwerkelijk gaan doen.  De E-learning behandeld alle BHV onderwerpen uitgebreid en op de praktijk dag kan er dan geoefend worden in blussen, verband en reanimeren. Tijdens de praktijk dag worden er geregeld vragen gesteld aan de cursisten om na te gaan of de theorie er echt goed in zit. Daar waar nodig, kunnen losse onderwerpen nog een keer duidelijk uitgelegd worden.